• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia muzyki: Podróże przez dźwiękową przeszłość

Pierwszą formą tras w transporcie drogowym są przewozy zbiorowe, jakie polegają na przemieszczaniu wielu partii spedycyjnych w jednym wehikule. Transport ten odbywa się od wielu zleceniodawców. Obsługuje się go w sposób regularny przez jednego przewoźnika. Drugą formą przewozów w transporcie drogowym są transporty całopojazdowe. Przewóz ten polega na załadowaniu przez jednego zleceniodawcę całego pojazdu. Cena za transport zależy od wielu składników. Po pierwsze znacząca jest cała seria towaru, odległość na jaką pragnie się go przetransportować, typ przewozu. W tym wypadku płaci się za wypożyczenie całego wehikułu. Cechami, jakie cechują ten sposób przewozu jest jedno miejsce nadania i jedno miejsce odbioru. Przewozy w transporcie drogowym mają podwójny charakter. Jest to transport wielofunkcyjny (używa się tu wozów skrzyniowych, przyczep, naczep oraz nadwozia wymiennego) oraz specjalistyczny (do transportu zwierząt, substancji płynnych, aut osobowych, constans.bytom.pl – transport ponadnormatywny itp.). Wozy skrzyniowe nie mogą przetransportować towarów o masie większej niż 30 ton oraz to jest jedna z największych wad tego rodzaju transportu. Nacisk na jedną oś pojazdu nie powinien przekroczyć 11,5 tony, wobec tego nie wszystko wolno tak przewieźć.

1. Instrukcje

2. Portfolio

3. Zarejestruj się

4. Kontakt

5. Artykuł

Categories: Usługi

Comments are closed.