• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Duży asortyment tworzyw do zabezpieczeń towarów różnego typu

Regulacja prawna zmienia się niemal cały czas – obecnie zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób to wygląda, a jak sprawy i spory ustawodawcze wyglądały uprzednio? Kiedyś proces wprowadzał się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczęcią książęcą, jaki w XV stał się obowiązujący. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do trwałego milczenia lub zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą działa nadal.

1. Przeczytaj więcej

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.